Afrikaans: Individueel Onvoorbereid
 

Voltooi asseblief die vorm.

  * Fields are mandatory
  * Kontakbesonderhede van organiseerder.
     
  Naam en van:
  E-pos adres:
  Selfoonnommer:
  Skool kontaknommer:
  Naam van skool:
  Voorstad:
  Stad/dorp:
  Provinsie:
     
  * Watter kompetisie gaan jy bywoon?
     
  Vrystaat: Hoërskool Jim Fouché
  Wes-Kaap: Laerskool Brackenfell
  Mpumalanga: Curro Nelspruit
  Gauteng-Noord: Curro Hazeldean
  Gauteng-Suid: Laerskool Roodekrans
  Limpopo (Noorde): Laerskool Louis Trichardt
  Limpopo (Sentraal): Pietersburg Laerskool
  Gauteng-Oos: Laerskool Elsburg
   
  Besonderhede van Deelnemer: (maksimum 5 per afdeling)
 
Naam:Van:Graad:Onderwerp:
     
  Besonderhede van Deelnemer: (maksimum 5 per afdeling)
 
Naam:Van:Graad:Onderwerp:
     
   
 

Bankbesonderhede:

OPPIE TONG AF / ON THE TIP OF YOUR TONGUE

FIRST NATIONAL BANK

Tjekrekening:        62682081931
Takkode:                251145
Verwysing:             Naam van skool en "R" vir Redenaars

E-pos bewys van betaling na vorster@oppietongaf.co.za

   
  * * Wyse van betaling
     
  Elektronies (EFT)
  Gedeponeer
   
  * * Voltooi asb:
     
  Datum van inbetaling:
  Getal leerders waarvoor betaal is:
  Bedrag betaal:
  Skoolhoof se naam en van:
  Datum
     
  * * Hiermee verklaar ek dat bogenoemde inligting, sowel as alle betalings en bewyse van betalings korrek is. (Vul naam in asb)
 
   
  * * Hiermee vrywaar ek Oppie Tong Af Redenaars van enige beserings of verliese tydens die kompetisie en bevestig ek, dat ons skool ons sal onderwerp aan die reëls. (Vul naam in asb)
 
   
 


 
Back Back to top