Redenaars kom sê jou sê! Orators let your voice be heard!

 

Voel jy sterk oor iets?  Wil jy die planeet en sy inwoners in die bek ruk?  Kom praat die tonge aan die brand en verander jou land,  jou wêreld. 

Oppie Tong Af is vir die dapperes en die kreatiewes wat bereid is om te waag.

Oppie tong af is ‘n platform vir waar redenaars hul sê kan sê.  Ons fokus op individuele redenaars, spanredenaars, vermaaklikheidstoesprake en motiveringstoesprake in Afrikaans en Engels.

Oppie tong af is 'n kompetisie vir sprekers van Graad 1 - Graad 12.  Individuele redenaars asook spanne kan inskryf. 

Oppie tong af redenaarskompetisie 2017 vind plaas:

Gauteng Noord-  31 Julie 2017- 04 Augustus 2017 te Laerskool Hennopspark. Inskrywings sluit 30 Junie 2017.

Gauteng Suid- 29 Mei 2017- 02 Junie 2017 te Hoërskool Randburg. Inskrywings sluit 18 Mei 2017

Mpumalanga - 22-26 Mei 2017 te Curro Nelspruit. Inskrywings sluit 05 Mei 2017.

Limpopo- 25-28 Julie 2017 te Laerskool Krugerpark. Inskrywings sluit 07 Julie 2017

Wes-Kaap- 08-12 Mei 2017 te Laerskool Brackenfell. Inskrywings sluit 21 April 2017.

Vrystaat- 28-30 Augustus 2017 te Hoërskool Jim Fouche. Inskrywings sluit 11 Augustus 2017

Oppie tong af inskrywingsfooie:

Affiliasiefooi is R250 per skool.

(Indien 'n spreker nie onder 'n skool se naam inskryf nie, word 'n R100 Affiliasiefooi gehef)

Individuele sprekers – R160 (per spreker)
Spanredenaars – R440 (per span)
 

Bankbesonderhede:

OPPIE TONG AF / ON THE TIP OF YOUR TONGUE

FIRST NATIONAL BANK

Tjekrekening: 62682081931
Takkode: 251145
Verwysing:  Naam van skool en "R" vir Redenaars

E-pos asb bewys van betaling na vorster@oppietongaf.co.za

 

Oppie tong af gebruik drie opgeleide professionele beoordelaars per sessie om ‘n wenner te bepaal.

'n Paneel van onderwysers staan die organiseerders by met die beplanning van die riglyne.

Elke redenaar kry 'n volledige repliekvorm om te sien waar hy kan verbeter.

Redenaars regoor die land kan kom deelneem aan hierdie pret kompetisie.

Elke redenaar kry die geleentheid om hier sy tong te laat klap en elke redenaar word gesien as 'n individu!

 

Do you feel strong about something? Do you want to address the nation? Let your voice be heard and speak your mind. Don’t bite your tongue, let the words flow from your tongue and change your world. On The Tip Of Your Tongue is for brave and creative spirits that are willing to concur the world by communicating.

On The Tip Of Your Tongue is a platform where learners can express themselves and take a stance about subject matters that are relevant today. Learners can enter an individual pursauasive speech, group persuasive speech, entertainment speech or motivational speech, either in Afrikaans or English. With each and every performance personal growth takes place which leads to a better self-esteem. It generates an ability to communicate and enables you to gain confidence by addressing an audience. We believe in an open and appreciative audience. Our adjudicators are fair and professional and equip learners with positive feedback on which learners can build.

On The Tip Of Your Tongue is a competition for individual and group orators. Grade 1- 12 students can enter this competition.

On The Tip Of Your Tongue Public Speaking 2017 takes place on the following dates:

Gauteng North- 31 July 2017- 04 August 2017 at Laerskool Hennopspark. Entries close 30 June 2017

Gauteng South- 30 May 2017-02 June 2017 at Hoërskool Randburg. Entries close 18 May 2017

Mpumalanga- 22-26 May 2017 at Curro Nelspruit. Entries close 05 May 2017

Limpopo- 25-28 July 2017 at Laerskool Krugerpark. Entries close 07 July 2017

Western Cape- 08-12 May 2017 at Laerskool Brackenfell. Entries close 21 April 2017

Free State- 28-30 August 2017 at Hoërskool Jim Fouche. Entries close 11 August 2017

On The Tip Of Your Tongue entry fees:

Affiliation fee- R250 per school.
Individual speakers – R160 (per speaker)
Group Orators – R440 (per group)

(Should a participant not enter through a school a R100 affiliation fee will be charged)

 

Banking details:

OPPIE TONG AF / ON THE TIP OF YOUR TONGUE

FIRST NATIONAL BANK

Cheque Account: 62682081931
Branch Code: 251145
Reference:  Name of School and "PS" for Public Speaking

Email proof of payment to vorster@oppietongaf.co.za

 

On The Tip Of Your Tongue makes use of three competent and professional adjudicators.

Orators across the country participate in this competition.

Each participant receives a comment form with feedback on areas where he/ she can improve.

Let the words roll off your tongue and change your world!!

 

Voel jy sterk oor iets?  Wil jy die planeet en sy inwoners in die bek ruk?  Kom praat die tonge aan die brand en verander jou land,  jou wêreld. 

Oppie Tong Af is vir die dapperes en die kreatiewes wat bereid is om te waag.

Oppie tong af is ‘n platform vir waar redenaars hul sê kan sê.  Ons fokus op individuele redenaars, spanredenaars, vermaaklikheidstoesprake en motiveringstoesprake in Afrikaans en Engels.

Oppie tong af is 'n kompetisie vir sprekers van Graad 1 - Graad 12.  Individuele redenaars asook spanne kan inskryf. 

Oppie tong af redenaarskompetisie 2017 vind plaas:

Gauteng Noord-  31 Julie 2017- 04 Augustus 2017 te Laerskool Hennopspark. Inskrywings sluit 30 Junie 2017.

Gauteng Suid- 29 Mei 2017- 02 Junie 2017 te Hoërskool Randburg. Inskrywings sluit 18 Mei 2017

Mpumalanga - 22-26 Mei 2017 te Curro Nelspruit. Inskrywings sluit 05 Mei 2017.

Limpopo- 25-28 Julie 2017 te Laerskool Krugerpark. Inskrywings sluit 07 Julie 2017

Wes-Kaap- 08-12 Mei 2017 te Laerskool Brackenfell. Inskrywings sluit 21 April 2017.

Vrystaat- 28-30 Augustus 2017 te Hoërskool Jim Fouche. Inskrywings sluit 11 Augustus 2017

Oppie tong af inskrywingsfooie:

Affiliasiefooi is R250 per skool.

(Indien 'n spreker nie onder 'n skool se naam inskryf nie, word 'n R100 Affiliasiefooi gehef)

Individuele sprekers – R160 (per spreker)
Spanredenaars – R440 (per span)
 

Bankbesonderhede:

OPPIE TONG AF / ON THE TIP OF YOUR TONGUE

FIRST NATIONAL BANK

Tjekrekening: 62682081931

Takkode: 251145

Verwysing:  Naam van skool en "R" vir Redenaars

E-pos asb bewys van betaling na vorster@oppietongaf.co.za

 

Oppie tong af gebruik drie opgeleide professionele beoordelaars per sessie om ‘n wenner te bepaal.

'n Paneel van onderwysers staan die organiseerders by met die beplanning van die riglyne.

Elke redenaar kry 'n volledige repliekvorm om te sien waar hy kan verbeter.

Redenaars regoor die land kan kom deelneem aan hierdie pret kompetisie.

Elke redenaar kry die geleentheid om hier sy tong te laat klap en elke redenaar word gesien as 'n individu!

 

Do you feel strong about something? Do you want to address the nation? Let your voice be heard and speak your mind. Don’t bite your tongue, let the words flow from your tongue and change your world. On The Tip Of Your Tongue is for brave and creative spirits that are willing to concur the world by communicating.

On The Tip Of Your Tongue is a platform where learners can express themselves and take a stance about subject matters that are relevant today. Learners can enter an individual pursauasive speech, group persuasive speech, entertainment speech or motivational speech, either in Afrikaans or English. With each and every performance personal growth takes place which leads to a better self-esteem. It generates an ability to communicate and enables you to gain confidence by addressing an audience. We believe in an open and appreciative audience. Our adjudicators are fair and professional and equip learners with positive feedback on which learners can build.

On The Tip Of Your Tongue is a competition for individual and group orators. Grade 1- 12 students can enter this competition.

On The Tip Of Your Tongue Public Speaking 2017 takes place on the following dates:

Gauteng North- 31 July 2017- 04 August 2017 at Laerskool Hennopspark. Entries close 30 June 2017

Gauteng South- 30 May 2017-02 June 2017 at Hoërskool Randburg. Entries close 18 May 2017

Mpumalanga- 22-26 May 2017 at Curro Nelspruit. Entries close 05 May 2017

Limpopo- 25-28 July 2017 at Laerskool Krugerpark. Entries close 07 July 2017

Western Cape- 08-12 May 2017 at Laerskool Brackenfell. Entries close 21 April 2017

Free State- 28-30 August 2017 at Hoërskool Jim Fouche. Entries close 11 August 2017

On The Tip Of Your Tongue entry fees:

Affiliation fee- R250 per school.
Individual speakers – R160 (per speaker)
Group Orators – R440 (per group)

(Should a participant not enter through a school a R100 affiliation fee will be charged)

 

Banking details:

OPPIE TONG AF / ON THE TIP OF YOUR TONGUE

FIRST NATIONAL BANK

Cheque Account: 62682081931

Branch Code: 251145

Reference:  Name of School and "PS" for Public Speaking

Email proof of payment to vorster@oppietongaf.co.za

 

On The Tip Of Your Tongue makes use of three competent and professional adjudicators.

Orators across the country participate in this competition.

Each participant receives a comment form with feedback on areas where he/ she can improve.

Let the words roll off your tongue and change your world!!Back Back to top