About Us


Oppie Tong Af streef daarna om vir die jeug van Suid-Afrika (graad 1 tot 12) ‘n platvorm te skep waarop redenaars hul sê kan sê.  ‘n Mens werk te hard aan ‘n toespraak om dit net tweemaal te doen.

Met elke optrede vind groei plaas wat lei tot ‘n beter selfbeeld, kommunikasievaadighede verbeter en selfvertroue neem toe.  Ons glo aan ‘n waarderende gehoor met simpatieke tog professionele beoordelaars wat positiewe terugvoer gee waarop die kind kan bou. 

Ons moedig deelnemers aan om self hulle toesprake te skryf.  Ons besef dat leiding gegee en hulp verleen kan word met 'n toespraak, dis beter as 'n leerder insette gee van sy leefwêreld en verwysingsraamwerk.  Dan is dit meer oortuigend en tot voordeel van die spreker.

 

On The Tip Of Your Tongue strives to build a platform for the youth of South Africa (grade 1 to12)  where orators can speak their mind. A student works hard on a speech to only perform it twice.

With each and every performance participants develops a better self-esteem, communication skills and confidence. On The Tip Of Your Tongue believes in an appreciative audience with a board of professional adjudicators. We believe in positive feedback on which each and every participant can build and work on.

We encourage participants to write their own speeches. Help and guidance plays an important role in the writing of speeches but in order to deliver a convincing product the participant needs to speak from his/her own level of expertise. This will play in the participant’s favor and forms part of a culture that On The Tip Of Your Tongue nurtures throughout.

Back Back to top