Afrikaans: Span Onvoorbereid


Afrikaans: Span Onvoorbereid
 

Voltooi asseblief die vorm.

  * Fields are mandatory
  * Organiseerder kontakbesondehede:
     
  Naam en van:
  E-pos adres:
  Selfoonnommer:
  Skool kontaknommer:
  Skool:
  Voorstad:
  Stad of dorp:
  Provinsie:
     
  Besonderhede van Deelnemer:
Naam:Van:Graad:Onderwerp:
     
  Besonderhede van deelnemer:
Naam:Van:Graad:Onderwerp:
     
   
 

 

Bankbesonderhede:

OPPIE TONG AF / ON THE TIP OF YOUR TONGUE

FIRST NATIONAL BANK

Tjekrekening:        62682081931
Takkode:                251145
Verwysing:             Naam van skool en "R" vir Redenaars

E-pos asb bewys van betaling na vorster@oppietongaf.co.za

   
  Wyse van betaling:
     
  Elektronies (EFT)
  Gedeponeer
   
  * * Voltooi asb:
     
  Datum van inbetaling:
  Getal leerders waarvoor betaal is:
  Bedrag betaal:
  Skoolhoof se naam en van:
  Datum:
     
  * * Hiermee verklaar ek dat bogenoemde inligting, sowel as alle betalings en bewyse van betalings korrek is. (Vul naam in asb)
 
   
  * * Hiermee vrywaar ek Oppie Tong Af Redenaars van enige beserings of verliese tydens die kompetisie en dat ons skool ons sal onderwerp aan die reëls. (Vul naam in asb)
 
   
 
Security Check:   


 
Back Back to top